پلتفرم جامع خدمات کشاورزی اگرویار

کشاورزی مطمئن‌تر، دقیق‌تر و اقتصادی‌تر

داستان اگرویار

background

مجموعه شرکت های خوشه پروران در سال 1393 با هدف تولید کودهای زیستی و شیمیایی و تامین نهاده های بخش کشاورزی شروع به فعالیت کرد ولی همواره به خوبی می‌دانستیم استفاده از بهترین کودها هم به تنهایی برای افزایش عملکرد و بهبود شرایط مزارع کافی نیستند. به دنبال حلقه گمشده این بخش و با توجه به بازخوردها و نظرات کشاورزان و همراهان عزیزمان، سرانجام در سال 1399 پا به عرصه خدمات کشاورزی گذاشتیم و این چنین بود که پس از 6 سال نیازسنجی در این حوزه پلتفرم جامع خدمات کشاورزی اگرویار متولد شد.

خدمات اگرویار

هدف ما تصمیم‌گیری برای کشاورز نیست، کمک به تصمیم‌گیری بهتر کشاورز است

اگرویار به همراهی کشاورزانی چون شما افتخار میکند

داستان اگرویار را از زبان کشاورزان پیشرو بشنوید

تجربه ای بهتر با اگرویار

icon
icon

کشاورزان اگرویار

6546

icon
icon

اعضای شبکه کارشناسان کشاورزی ایران

813

icon
icon

برنامه‌های کودی نگارش شده برای باغ و مزرعه

11280+

icon
icon

درصد رضایت

92%

جدیدترین مطالب آموزشی

اپلیکیشن اگرویار

تمام نیازهای کشاورزی شما از مدیریت تغذیه و کوددهی گرفته تا بازدید تخصصی، ابزار مدیریت مزرعه، مدیریت علف‌های هرز، تقویم سمپاشی و دسترسی به شبکه جامع کارشناسان کشاورزی ایران در اپلیکیشن خدمات کشاورزی اگرویار

جهت تست انجام بازدید در اپلیکیشن، می‌توانید از کد کشاورز FKSAZ900051 استفاده نمایید.

همراهان ما